صفحه اصلی / بیمه کوثر / درباره بیمه عمر و حوادث

درباره بیمه عمر و حوادث

مجموعه عمر و حوادث آماده ارائه خدمات به هموطنان عزیز می باشد.

اطلاعات جامع و کامل درباره بیمه عمر و حوادث کوثر( انفرادی - گروهی)-5947

هر لحظه خطرات بی شماری جان و مال انسان را تهدید می کند. شرکت بیمه کوثر با امید آنکه هیچگونه حادثه ای برای هیچ یک از هموطنان عزیز رخ ندهد با ارائه بیمه عمر و حوادث تلاش دارد تا آرامش خاطر حادثه دیدگان را در شرایط سخت فراهم سازد. شما می توانید با بخش کوچکی از درآمد خود هزینه های سنگین وقوع حوادث غیر مترقبه را جبران کنید. بیمه عمر و حوادث پشتوانه ای محکم و آرامش خاطری برای روزهای سخت زندگی است.

اطلاعات جامع و کامل درباره بیمه عمر و حوادث کوثر( انفرادی - گروهی)-5947

حوادث انفرادی

همانطور كه مستحضر مي‌باشند در بيمه‌هاي حوادث انفرادي، خطر فوت، نقص عضو، از كارافتادگي دائم و كامل و نيز از كارافتادگي موقت روزانه و هزينه درمان ناشي از جراحات بدني كه در اثر حادثه در 24ساعت باشد، پوشش داده مي‌شود و حتي در اين نوع بيمه نامه تمامي خطرات ناشي از كار و ورزش نيز تحت شرايطي مي‌تواند تحت پوشش باشد، و چنانچه بيمه شده‌اي در اثر مصدوميت ناشي از حادثه فوت نمايد، تمام سرمايه مندرج در بيمه نامه بدون اينكه چيزي از آن كسر گردد تمام و كمال به كسي كه نامش در بيمه نامه بعنوان استفاده كننده قيد شده است، پرداخت مي‌گردد و همچنين در صورتي كه براي بيمه شده در اثر خطرات تحت پوشش، حادثه‌اي پيش ‌آيد و منجر به نقص عضو گردد، با توجه به كلي و جزيي بودن نقص عضو، غرامت پيش بيني شده در بيمه نامه به وي پرداخت خواهد شد و علاوه بر آن در صورتي كه بيمه شده براثر وقوع حادثه دچار مصدوميت شده و جهت معالجه خويش متحمل پرداخت هزينه گردد، هزينه درمان او مطابق عرف حداكثر تا سقف مبلغ مورد تعهد پرداخت مي‌گردد.

هر حادثه‌اي كه در طول 24 ساعت بروز و منجر به فوت ، نقص عضو جزئي و كلي دائم ، ‌از كار افتاده‌گي موقت و ‌هزينه پزشكي شود. همچنين خطرات خفگي

و غرق شدن ، مسموميت ، برق گرفتگي ، تأثير گاز و بخار و‌مواد خورنده مثل اسيد ، قليا ، دفاع مشروع ، نجات اشخاص و اموال ، ابتلاء به هاري، كزاز، سياه زخم نيز در اين بيمه تحت پوشش مي‌باشند.

اطلاعات جامع و کامل درباره بیمه عمر و حوادث کوثر( انفرادی - گروهی)-5947

شرح خطرات و خسارات تحت پوشش :

با توجه به شرايط مندرج در بيمه نامه ممكن است خطرات در يكي از سطوح ذيل مورد پوشش قرار گيرد :

پوشش اصلي:

1- نقص عضو كلي در اثر حادثه

2- نقص عضو جزئي در اثر حادثه

3- فوت در اثر حادثه

پوشش فرعي:

1- هزينه پزشكي ناشي از حادثه

2- غرامت روزانه بیمارستان

3-غرامت روزانه عمومی

اطلاعات جامع و کامل درباره بیمه عمر و حوادث کوثر( انفرادی - گروهی)-5947

چه كساني به اين بيمه نامه نياز دارند و مي‌توانند بيمه شوند :

كليه اشخاص 4 تا 75 سال در قبال حوادث 24 ساعته شغلي و غير شغلي و يا خطرات شخصي به اين بيمه نامه نياز دارند و مي‌توانند تحت پوشش قرار گيرند.

موارد الزام قانوني بيمه نامه :

براي اين بيمه نامه هيچگونه الزمات قانوني تعيين نشده و بيمه نامه بنابر اختيار شخص تهيه مي گردد.

زمان و محل حادثه تحت پوشش  : 24 ساعت شبانه روز / سراسر ایران

حق بيمه :

حق بيمه هر فرد :  1- براساس شغل و ريسك شغلي ايشان   2- مبلغ سرمايه بيمه  تعيين مي‌شود.

جدول طبقه شغلي

Job classification table

مدت بيمه نامه : يكسال شمسي

ملاحظات :

1- خطرات ورزشي با درخواست بيمه‌گذار و با پرداخت حق بيمه اضافي تحت پوشش قرار مي‌گيرد.

2- حداقل سن جهت پذيرش حوادث انفرادي 4 سال و حداكثر 75 سال مي‌باشد كه در ازاي بالاي 70 سال حق بيمه اضافه مي‌شود.

3- حق بيمه افراد ناشنوا و نابينا در صورت درخواست اضافه مي‌شود.

4- حق بيمه در كشورهايي كه احتمال حادثه زياد مي‌باشد بيشتر مي‌شود.

استثنائات بيمه‌نامه‌هاي عمر و حوادث :

1- خودكشي و يا اقدام به آن

2- صدمات عمدي بدني

3- استفاده از موارد روان گردان و الكلي

4- ارتكاب بيمه شده به اعمال مجرمانه اعم از مباشرت ، معاونت و يا مشاركت

5- هر نوع ديسك و يا فتق

6- بيماري و يا ابتلا به جنون بيمه شده

7- فوت بيمه شده بعلت حادثه عمدي از طرف ذينفع (در اين حالت غرامت متعلقه بين ساير ذينفعان نيز از فردي كه دخالت در فوت داشته تقسيم مي‌شود.)

8- پارگي مينيسك و رباط پا

مدارك مورد نياز جهت صدور بيمه‌نامه حوادث انفرادی :

1- فرم پیشنهاد بیمه حوادث انفرادی

2-    فيش واريزي حق بيمه

مراحل صدور بيمه‌نامه :

1-     دريافت فرم پيشنهاد مشتري مبني بر صدور بيمه‌نامه حوادث انفرادي

2-    صدور بيمه نامه حوادث انفرادي

3-   تحويل آن به بيمه‌گذار

اطلاعات جامع و کامل درباره بیمه عمر و حوادث کوثر( انفرادی - گروهی)-5947

حوادث گروهی

يكي‌ از انواع‌ مختلف‌ پوششهاي‌ گروهي‌ بيمه‌هاي‌ اشخاص‌، پوشش‌ فوت‌ ناشي‌ از حادثه‌ و نقص‌ عضو بوده‌ ونيازهاي‌ اقتصادي‌ جوامع‌ انساني‌، بويژه‌ جوامع‌ صنعتي‌ باعث‌ رشد و گسترش‌ فوق‌العاده‌ اين‌ رشته‌ بيمه‌ شده‌ است‌.انقلاب‌ صنعتي‌ اروپا در قرن‌ نوزدهم‌ موجب‌ گسترش‌ و رشد سريع‌ بيمه‌هاي‌ حوادث‌ انفرادي‌ و گروهي‌ شد. اين‌پوشش‌ بيمه‌اي‌ به‌ مرور متحول‌ گرديد تا اين‌ كه‌ امروزه‌ پوشش‌ اصلي‌ بيمه‌هاي‌ حوادث‌ شامل‌، فوت‌، نقص‌ عضو جزئي‌و كلي‌ و از كارافتادگي‌ دائم‌ كلي‌ شده‌ است‌. با توافق‌ بيمه‌گر و بيمه‌گذار مي‌توان‌ هزينه‌هاي‌ پزشكي‌ ناشي‌ از حادثه‌ وغرامت‌ روزانه‌ و هفتگي‌ را هم‌ تحت‌ پوشش‌ قرارداد.

نرخ‌گذاري‌ بيمه‌ حادثه‌ اعم‌ از گروهي‌ و انفرادي‌ براساس‌ شغل‌ بيمه‌گذاران‌ است‌ و به‌ همین سبب در کشور های مختلف جهان کلیه مشاغل طبقه بندی شده و هر طبقه شغلی نرخ خاص و مشخصی پیدا کرده است.

در مجموع فرق های عمده بیمه حوادث در مقایسه با حوادث انفرادی بشرح ذیل است :

1- نرخ حق بیمه کمتر

2- عدم صدور بیمه نامه های به تعداد اعضای گروه

3- عدم نیاز به مراجعه به جدول طبقه بندی پنجگانه مشاغل

4- پرداخت حق بیمه ماهانه بجای یکجا

5- قطع ارتباط تک تک بیمه شدگان با بیمه گر و جانشین نماینده بیمه گذار جهت اتخاذ ارتباط

خطرات تحت پوشش :

هر حادثه‌اي كه در طول 24 ساعت بروز و منجر به فوت ، نقص عضو جزئي و كلي دائم ، ‌از كار افتاده‌گي موقت و ‌هزينه پزشكي شود. همچنين خطرات خفگي و غرق شدن ، مسموميت ، برق گرفتگي ، تأثير گاز و بخار و‌مواد خورنده مثل اسيد ، قليا ، دفاع مشروع ، نجات اشخاص و اموال ، ابتلاء به هاري ، كزاز ، سياه زخم نيز در اين بيمه تحت پوشش مي‌باشند.

شرح خطرات و خسارات تحت پوشش :

با توجه به شرايط مندرج در بيمه نامه ممكن است خطرات در يكي از سطوح ذيل مورد پوشش قرار گيرد :

پوشش اصلي:

1- نقص عضو كلي در اثر حادثه

2- نقص عضو جزئي در اثر حادثه

3- فوت در اثر حادثه

پوشش فرعي:

1- هزينه پزشكي ناشي از حادثه

2- غرامت روزانه بیمارستان

3- غرامت روزانه عمومی

چه كساني به اين بيمه نامه نياز دارند و مي‌توانند بيمه شوند :

كليه اشخاص 4 تا 75 سال در قبال حوادث 24 ساعته شغلي و غير شغلي و يا خطرات شخصي به اين بيمه نامه نياز دارند و مي‌توانند تحت پوشش قرار گيرند.

موارد الزام قانوني بيمه نامه :

براي اين بيمه نامه هيچگونه الزمات قانوني تعيين نشده و بيمه نامه بنابر اختيار بیمه گذار تهيه مي گردد.

زمان و محل حادثه تحت پوشش  : 24 ساعت شبانه روز / سراسر ایران

حق بيمه :

1- براساس شغل و ريسك شغلي ايشان   2- مبلغ سرمايه بيمه تعيين مي‌شود.

جدول طبقه شغلي

Job classification table

مدت بيمه نامه : يكسال شمسي

ملاحظات :

1- خطرات ورزشي با درخواست بيمه‌گذار و با پرداخت حق بيمه اضافي تحت پوشش قرار مي‌گيرد.

2- حداقل سن جهت پذيرش حوادث انفرادي 4 سال و حداكثر 75 سال مي‌باشد كه در ازاي بالاي 70 سال حق بيمه اضافه مي‌شود.

3- حق بيمه افراد ناشنوا و نابينا در صورت درخواست اضافه مي‌شود.

4- حق بيمه در كشورهايي كه احتمال حادثه زياد مي‌باشد بيشتر مي‌شود.

استثنائات : همانند ساير بيمه‌نامه‌هاي عمر و حوادث :

1- خودكشي و يا اقدام به آن

2- صدمات عمدي بدني

3- استفاده از موارد روان گردان و الكلي

4- ارتكاب بيمه شده به اعمال مجرمانه اعم از مباشرت ، معاونت و يا مشاركت

5- هر نوع ديسك و يا فتق

6- بيماري و يا ابتلا به جنون بيمه شده

7- فوت بيمه شده بعلت حادثه عمدي از طرف ذينفع (در اين حالت غرامت متعلقه بين ساير ذينفعان نيز از فردي كه دخالت در فوت داشته تقسيم مي‌شود.)

8- پارگي مينيسك و رباط پا

الف : تهیه و تکمیل مدارك مورد نياز جهت صدور بيمه‌نامه توسط بیمه گذار:

1- فرم پیشنهاد حوادث گروهی

2- درخواست صدور بیمه نامه( مبنی بر تائید نرخ های اعلامی از سوی بیمه گر )

3- فیش واریزی حق بیمه

ب : فرایند صدور توسط شعب یا نمایندگی :

1- دريافت فرم پيشنهاد مشتري مبني بر صدور بيمه‌نامه گروهی

2- بررسی و تائید فرم پیشنهاد توسط کارشناس مربوطه

3- صدور بیمه نامه گروهی

اطلاعات جامع و کامل درباره بیمه عمر و حوادث کوثر( انفرادی - گروهی)-5947

عمر گروهی

یکی از رایج ترین نوع بیمه عمر گروهی ( به شرط فوت )، بیمه عمر زمانی گروهیست که بر اساس این نوع بیمه نامه، بیمه گر تعهد می نماید که در صورت فوت هر یک از بیمه شدگان تحت قرارداد گروهی، سرمایه بیمه مشخص شده در قرارداد را به ذینفع مشخص شده و یا وارث قانونی پرداخت نماید. بیمه عمر گروهی بعلت اینکه ار نرخ ارزانتری بهره مند است و در زمان عقد قرارداد از سهولت و راحتی بیشتری برخوردار میباشد، بیشترین متقاضی را تا کنون به خود اختصاص داده است.

این بیمه نامه بر اساس یک پوشش یکساله تکراری که قابل تمدید است ارائه می گردد که نیاز به نگهداری ذخیره نداشته و ارزش بازخرید هم ندارد و نمیتوان آنرا بصورت سرمایه مخفف تبدیل نمود. عرف بر اینست که در پایان هر سال بیمه ای و بر اساس آمار و اطلاعات، نرخ حق بیمه مجددا بر اساس میانگین سنی مورد محاسبه قرار گیرد.

نرخ تمدیدی باید با در نظر گرفتن دو عامل تعیین گردد :

1- نرخ محاسبه شده

2- تجارب و آمار خسارتی مربوط به گروه

مزایای بیمه های عمر زمانی گروهی را بشرح زیر میتوان خلاصه کرد :

1- مزایای کارفرمایان : با وجود این پوشش بیمه ای کارفرما از پرداخت هرگونه کمک و مساعدت مالی به بازماندگان افراد حادثه دیده بی نیاز است.

2- مزایای کارگران و کارکنان : با وجود این پوشش بیمه ای در زمان روز حادثه خانواده آنها در قبال فوت ( به هر علت ) آنها از یک امکانات مالی و کمکی بهره مند خواهند شد.

اطلاعات جامع و کامل درباره بیمه عمر و حوادث کوثر( انفرادی - گروهی)-5947

مزایای بیمه گروهی بطور خلاصه عبارتست از :

1- نازل بودن نرخ حق بیمه بدلیل کم بودن هزینه های بیمه گری و عدم وجود تشریفات صدور قرارداد یا بیمه نامه

2- استناد به اسناد مدارک مثبته بیمه گذار

3- قائل شدن مهلت هایی برای پرداخت حق بیمه

4- ادامه مزایای قرارداد تا سن بازنشستگی

5- وجود مشارکت در منافع در بعضی از بیمه نامه های گروهی

6- استناد بیمه گذار به اسناد و مدارک مثبته در صورتی که اشتباها اسم یا اسامی از تعداد بیمه شدگان حذف شده باشد و در صورتیکه در تعیین میزان سرمایه بیمه اشتتباهی رخ داده باشد.

7- انعطاف پذیری در تدوین شرایط و مقررات بیمه نامه

الف : تهیه و تکمیل مدارك مورد نياز جهت صدور بيمه‌نامه توسط بیمه گذار :

1- فرم پیشنهاد بیمه عمر گروهی

2- درخواست صدور بیمه نامه( مبنی بر تائید نرخ های اعلامی از سوی بیمه گر )

3- اولین فیش واریزی حق بیمه

ب : فرایند صدور توسط شعب یا نمایندگی :

1- دريافت فرم پيشنهاد مشتري مبني بر صدور بيمه‌نامه گروهی

2- بررسی و تائید فرم پیشنهاد توسط کارشناس مربوطه

3- صدور بیمه نامه گروهی

اطلاعات جامع و کامل درباره بیمه عمر و حوادث کوثر( انفرادی - گروهی)-5947

عمر مانده بدهکار

امروزه بانکها و موسسات دولتی تسهیلاتی را برای مشتریان خود قائل هستند که باز پرداخت این

تسهیلات بلند مدت و به صورت ماهانه می باشد. از این رو شرکت بیمه کوثر با ارائه بیمه عمرمانده

بدهکار آرامش خاطر را برای این موسسات و بانکها به وجود می آورد، عمرمانده بدهکار قرار دادی

است که بر اساس آن شرکت بیمه کوثر در قبال دریاقت مبلغی معینی از این موسسات به عنوان

حق بیمه تعهد می نماید که در صورت فوت بیمه شده ما بقی اقساط تسهیلات بیمه شده را با بانک

و یا موسسه تسویه نماید. اساس محاسبه این بیمه نامه سن تسهیلات گیرندگان و مبلغ تسهیلات و

مدت باز پرداخت آن می باشد.

اطلاعات جامع و کامل درباره بیمه عمر و حوادث کوثر( انفرادی - گروهی)-5947

همانطور که اطلاع دارند کسانیکه از بانکها و یا موسسات اعتباری و یا صندوقهای قرض الحسنه و… برای خرید یا ساختن خانه و یا رفع نیازهای زندگی وام می‌گیرند معمولاً وام گیرنده و وام دهنده این نگرانی را دارند که در صورت فوت وام گیرنده چه پیش خواهد آمد و بازماندگان چه خواهند کرد، لذا بیمه ویژه(مانده بدهکار) برای رفع مشکلات و این قبیل نگرانیهاست که در صورت فوت بیمه شده(وام گیرنده) در طول مدت بیمه(وام) فوت نماید. بقیه اقساط وام او را از تاریخ فوت تا پایان مدت وام یکجا در وجه بانک و یا موسسه وام دهنده(بیمه گزار) پرداخت می‌نمایند، و از طرف دیگر موسسات اعتباری و یا بانکها بمنظور اینکه وامی که به اشخاص حقیقی داده شده مجدداً به صندوق آنها مسترد گردد و همچنین مشکلات تسویه بدهی وام برای بازماندگان بوجود نیاید. وام گیرنده را بیمه عمر مانده بدهکار می‌نمایند.

الف : تهیه و تکمیل مدارك مورد نياز جهت صدور بيمه‌نامه توسط بیمه گذار :

1- فرم پيشنهاد بيمه عمر گروهی

2- درخواست صدور بیمه نامه( مبنی بر تائید نرخ های اعلامی از سوی بیمه گر )

3- اولین فیش واریزی حق بیمه

ب : فرایند صدور توسط شعب یا نمایندگی :

1- دريافت فرم پيشنهاد مشتري مبني بر صدور بيمه‌نامه گروهی

2- بررسی و تائید فرم پیشنهاد توسط کارشناس مربوطه

3- صدور بیمه نامه گروهی

اطلاعات جامع و کامل درباره بیمه عمر و حوادث کوثر( انفرادی - گروهی)-5947

راهنمای درخواست خسارت

بیمه گذار محترم، با تشکر از انتخاب بيمه کوثر به عنوان بيمه‌گر خود.

مدیریت عمروحوادث بیمه کوثر در صورت بروز حادثه و يا فوت طبق مدل ارائه شده ذیل غرامت پرداخت می نماید.

لطفا در صورت بروز حادثه و يا فوت مدارک ذيل را با توجه به نوع خسارت وارده جهت تسريع در تشکيل پرونده و دریافت غرامت به شعب اين شرکت ارسال فرماييد.

(ساکنین تهران جهت تشکیل پرونده به آدرس تهران-اداره بازنشستگی ن.م -خیابان دماوند-نرسیده به چهارراه خاقانی-خیابان حدادی-کوچه نهم پلاک47 مراجعه نمایند)

مدارك و شرايط مورد نياز جهت اعلام خسارت :

جهت بررسي و پرداخت هر نوع غرامت از محل بيمه نامه‌هاي گروهی و انفرادي، مدارك مشتركي بشرح زير نياز مي‌باشد، بديهي است برحسب هر نوع غرامت مدارك اختصاصي مربوط به آن غرامت به اوراق پرونده بشرحي كه متعاقباً اعلام مي‌شود اضافه مي‌گردد.

مدارك مشترك عبارتند از :

1- شماره حساب شخص بیمه شده در صورت نقص عضو سرپرست و در صورت فوت شماره حساب ذینفعان

2- تائيديه بيمه نامه يا استعلام از واحد صدور.

3- فتوكپي شناسنامه و کارت ملی بيمه شده در صورت نقص عضو سرپرست و در صورت فوت فتوکپی شناسنامه و کارت ملی ذینفعان نیز الزامیست.

4- گزارشهاي حادثه اعم از گزارش مقامات انتظامي، قضايي و يا غيره.

5- اصل بيمه نامه جهت بیمه نامه های انفرادی .

6- تائيديه وصول حق بيمه از قسمت صدور

7- گواهي پزشكي قانوني در صورت فوت.

8- گواهينامه رانندگي در صورت مبادرت بيمه شده به رانندگي كه منجر به حادثه یا فوت شده باشد.

چنانچه موضوع رسيدگي، غرامت فوت باشد، علاوه بر مدارك مشترك فوق الذكر اخذ مدارك بشرح زير ضرورت دارد.

1- رونوشت خلاصه فوت یا جواز دفن

2- فرم ذینفع ( در صورت عدم فرم استفاده کننده گان، گواهی حصروراثت تنظیم شده توسط دادگستری )

3- فتوكپي شناسنامه ممهور به مهر باطله و کارت ملی متوفی

4- فتوکپی شناسنامه و کارت ملی کلیه وراث

5- شماره حساب کلیه وراث

6- فیش حقوقی ماه فوت یا ماه قبل فوت متوفی

چنانچه موضوع رسيدگي، غرامت نقص عضو و يا از كارافتادگي باشد، علاوه بر مدارك مشترك فوق الذكر، اخذ مدارك بشرح زير ضرورت دارد.

1- حکم کارگزینی برای کارکنان ناجا

2- گزارش حادثه برای شاغلین ( نمونه فرم ب )/ برای بازنشستگان گزارش دستی یا گزارش مراجع قضایی الزامیست

3- فرم تعیین وضعیت ( شاغلین آجا 120/ناجا140/سپاه132)

4- نظريه پزشكي يا كميسون پزشكي معتمد شرکت دال بر تعيين ميزان نقص عضو يا از كارافتادگي.

5- گواهی پزشک معالج و مدارک بیمارستانی و درمانی

6- فیش حقوقی ماه حادثه یا ماه قبل از حادثه

توجه: همانطوريكه مستحضر مي‌باشند رسيدگي به پرونده نقص عضو مي‌بايست پس از كليه معالجات انجام گيرد، و ميزان آن قطعاً بعد از معالجات باشد و امكان بهبودي وجود نداشته و يا در زمان طولاني باشد.

چنانچه موضوع رسيدگي به پرونده، مربوط به پوشش هزينه درمان عمروحوادث باشد، علاوه بر مدارك مشترك فوق الذكر :

1- اصل صورتحساب بيمارستان

2- اصل هزينه‌هاي متفرقه درمان

چنانچه موضوع رسیدگی به پرونده، مربوط به پوشش بیمه عمر مانده بدهکار وام باشد، علاوه بر مدارک مشترک فوق الذکر :

1- نامه بانک مبنی بر تائید اقساط بیمه شده

2- صورتحساب اقساط بیمه شده

3- گواهی صحت سلامت برای بیمه شدگان بالای 70 سال

توجه : ضمنا معوقات اقساط بانکی در قراردادهای عمر مانده بدهکار وام قابل پرداخت نمی باشد و شرکت بیمه کوثر تعهدی نسبت به پرداخت اقساط معوق ندارد.

فرآيند دريافت خسارت :

براي پرداخت غرامت از محل بيمه نامه‌هاي عمروحوادث مي‌بايست فرد بیمه شده یا ذينفع نسبت به تشكيل پرونده در محل شعب شركت اقدام نمايد.

شرايط و سقف پرداخت خسارت :

* سقف و شرايط پرداخت براساس شرايط و سرمايه ذكر شده در بیمه‌نامه مي‌باشد.

بیمه چیست + خدمات بیمه + بیمه کوثر + نمایندگی عباس زارع 5947

 

درباره a.zare5947

این مطالب را نیز ببینید!

بیمه چیست + خدمات بیمه + بیمه کوثر + نمایندگی عباس زارع 5947

بیمه چیست؟

صدور آنلاین بیمه نامه های مختلف برای اولین بار در کشور با بیمه کوثر برای …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *