صفحه اصلی / انواع بیمه نامه / بیمه های عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه کوثر

بیمه های عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه کوثر

بیمه های عمر و سرمایه‌گذاری

این بیمه نامه بر اساس مدل شناخته شده جهانی Flexible universal life طراحی گردیده درجهان از پر طرفدارترین بیمه های عمر هستند.

بیمه های عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه کوثر + مزایای بیمه عمر

مزایای ویژه این بیمه نامه

۱- تامین آتیه برای خانواده و حمایت از خانواده در صورت فوت سرپرست
۲- ایجاد مستمری برای دوران بازنشستگی
۳- پرداخت سود تضمینی
۱۶% در دو سال اول
۱۳% در دو سال دوم
۱۰% از سال پنجم به بعد به همراه سود مشارکت
۴- پرداخت سود مشارکت در منافع به میزان ۸۵ درصد‌ سود شرکت
۵- امکان دریافت وام و برداشت از اندوخته بیمه نامه ازپایان سال دوم قرارداد به بعد به میزان ۹۰% ارزش بازخریدی
۶- امکان بازخرید بیمه‌نامه و یا امکان مخفف کردن سرمایه بیمه
۷- امکان انتخاب و تعیین نحوه پرداخت حق بیمه
۸- معاف بودن سرمایه بیمه‌های عمر از مالیات بر درآمد ( موضوع ماده ۱۳۶ قانون مالیات‌های مستقیم )
۹- امکان تغییر شرایط بیمه‌نامه و افزایش سرمایه و حق بیمه در طول مدت بیمه‌نامه
۱۰- امکان تعیین ذینفع در صورت فوت بیمه شده و همچنین در صورت حیات بیمه شده به انتخاب بیمه گذار و موافقت بیمه شده یا قیم قانونی وی ( سرمایه بیمه عمر مشمول قاعده تقسیم ارث نیست )
۱۱- معافیت مالیاتی ( مالیات بر درآمد و مالیات بر ارث )
۱۲- سرمایه بیمه عمر از طرف طلبکاران قابل توقیف نیست
۱۳- امکان توثیق بیمه‌نامه به‌عنوان یک وثیقه مطمئن برای بستانکاران

بیمه چیست + خدمات بیمه + بیمه کوثر + نمایندگی عباس زارع 5947

پوشش های اضافی بیمه عمرو سرمایه گذاری

الف) پوشش بیمه فوت ناشی از حادثه
به موجب این پوشش بیمه‌ای‌، چنانچه بیمه شده به علت حادثه فوت نماید علاوه بر دریافت سرمایه اصلی بیمه‌، یک یا چند برابر سرمایه اصلی نیز به علت فوت در اثر حادثه دریافت خواهد کرد.
– حداقل سن بیمه شده جهت اخذ این پوشش ۱ سال تمام می باشد.
– در صورت فوت بیمه شده در اثر حادثه، سرمایه فوت بیمه عمر می تواند تا ۴ برابر افزایش یابد به شرط اینکه از هشت میلیارد ریال بیشتر نشود.
ب) پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه در صورت از کار افتادگی دائم و کامل بیمه شده
به موجب این پوشش بیمه‌ای‌، چنانچه بیمه شده از کارافتاده کامل و دائم شود از پرداخت حق بیمه معاف خواهد شد و تعهدات شرکت بیمه به قوت خود باقی خواهد بود‌.
– این پوشش به افراد ۱۸ الی ۵۵ ساله ای که شاغل هستند تعلق می گیرد.
– این پوشش در صورتی که بیمه شده و بیمه گذار یکی باشند و یا بیمه گذار شخصیت حقوقی داشته باشد قابل ارائه می باشد.
– در صورت از کار افتادگی دائم و کامل بیمه شده تا پیش از سن ۵۵ سالگی، شرکت بیمه کوثر متعهد می گردد حق بیمه عمر و سرمایه گذاری را تا پایان مدت قید شده دربیمه نامه تقبل نماید.

بیمه های عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه کوثر + مزایای بیمه عمر

از کار افتادگی دائم و کامل بیمه گذار

موضوع این پوشش اضافی، شامل از کار افتادگی هایی است که در اثر حادثه یا بیماری ایجاد شده و شش ماه بلاانقطاع ادامه داشته باشند.
– شرط اصلی جهت ارائه این پوشش اضافی، شاغل بودن بیمه گذار( بیمه شده ) می باشد نه درآمد دار بودن وی است ، البته دارا بودن حداقل ۱۸ سال تمام شرط ضروریست. لذا افراد بیکار،خانه دار، بازنشسته، محصل و دانشجو در صورتی که شاغل نباشند مشمول این پوشش اضافی نخواهند بود.

بیمه های عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه کوثر + مزایای بیمه عمر

ج) پوشش تکمیلی بیماریهای خاص

به موجب این پوشش بیمه‌ای‌، چنانچه بیمه شده دچار عارضه جسمی‌ و اختلال در اعمال طبیعی و جهاز مختلف بدن که ناشی از بروز سکته قلبی‌، سکته مغزی‌، جراحی عروق قلبی، پیوند اعضاء اصلی بدن و سرطان شود و پزشک معتمد شرکت تأیید نماید، شرکت بیمه نسبت به پرداخت سرمایه بیمه اقدام خواهد نمود.
– این پوشش به افراد ۱ الی ۶۰ ساله تعلق می گیرد.
– سقف سرمایه امراض خاص ۳۰% سرمایه فوت و حداکثر معادل پانصد میلیون ریال می باشد.
– در صورت مبتلا شدن به هر یک از بیماریهای اشاره شده در طول مدت بیمه نامه، سرمایه بیماریهای خاص در تاریخ بروز بیماری پرداخت و این پوشش از بیمه نامه حذف می گردد.

 

مشخصات بیمه نامه

سپرده اولیه : حداقل مبلغ سپرده اولیه قابل پرداخت پنج میلیون ریال می باشد و باعث رشد بیشتر سپرده گذاری می گردد.
– فقط در سر سال بیمه ای می توان مبالغی تحت عنوان سپرده جهت افزایش اندوخته واریز نمود.

 

مدت بیمه نامه

حداقل مدت بیمه نامه های عمر و سرمایه گذاری ۵ سال می باشد. بیمه گذاران می توانند مدت قرارداد بیمه نامه خود را مطابق نیاز خود انتخاب نمایند، مشروط بر اینکه مجموع مدت بیمه نامه و سن بیمه شده از ۱۰۶ سال تجاوز ننماید.

 

مبلغ و نحوه پرداخت حق بیمه

در حال حاضر میزان و نحوه پرداخت حق بیمه در بیمه های عمر و سرمایه گذاری در این نمایندگی شامل حداقل های ذیل می باشد :
– ماهانه ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
– سه ماهه ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
– شش ماهه ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
– سالیانه ۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
– حداکثر حق بیمه قابل پرداخت بیمه گذار نامحدود و مطابق میزان توانگری و استطاعت مالی وی می باشد.

بیمه های عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه کوثر + مزایای بیمه عمر

سرمایه فوت

در حال حاضر حداقل و حداکثر میزان سرمایه فوت قابل ارائه بترتیب ده میلیون ریال و پنج میلیارد ریال می باشد.
چنانچه بیمه شده در هر سال بیمه ای فوت نماید، سرمایه فوت آن سال به همراه اندوخته بیمه نامه در لحظه فوت پس از کسر هر گونه بدهی قابل پرداخت خواهد بود.
– میزان افزایش سرمایه فوت بیمه نامه می بایست با حق بیمه پرداختی، سن و وضعیت سلامتی بیمه شده تناسب داشته باشد.
در صورت عدم تناسب امکان رخداد خطای «سرمایه حیات در یکی از سال ها منفی می باشد».

مشخصات استفاده کنندگان از سرمایه بیمه

ثبت مشخصات دقیق شناسنامه ای و نسبت استفاده کنندگان احتمالی برای شناسایی هویت ایشان در هنگام پرداخت سرمایه الزامی است.
– در صورت اولویت بندی، با فوت هر یک از استفاده کنندگان در هر اولویت قبل از فوت بیمه شده، سرمایه بیمه نامه به نسبت به سایر استفاده کنندگان در آن اولویت تعلق می گیرد و در صورت فوت همه استفاده کنندگان در هر اولویت ( قبل از فوت بیمه شده )، سرمایه بیمه نامه به اولویت های بعدی تعلق می گیرد.
– در صورت فوت هر یک از استفاده کنندگان در هر اولویت، بعد از فوت بیمه شده ( حتی به اندازه یک ثانیه )، سهم استفاده کننده متوفی به وراث قانونی وی می رسد.
– درج ترتیب اولویت با شماره های اولویت ۱، ۲ و … در کنار ستون درصد سهم الزامی است.
– موافقت بیمه شده به عنوان موضوع ریسک، جهت تخصیص مزایای بیمه عمر و سرمایه گذاری به ذینفعان بیمه نامه الزامی می باشد.

سوابق بیمه ای بیمه شده

– با توجه به سن بیمه شده و سرمایه بیمه مورد درخواست، انجام معاینات پزشکی و در نتیجه نظر پزشک معتمد شرکت، الزامی می باشد.
هزینه انجام این آزمایشها در صورت صدور بیمه نامه با شرکت بیمه کوثر می باشد. در صورت انصراف بیمه گذار از صدور بیمه نامه، با بیمه گذار و در صورت عدم پذیرش صدور از طرف شرکت بیمه کوثر، هزینه ها از مبلغ علی الحساب پرداختی کسر و مابقی قابل عودت می باشد.

بیمه چیست + خدمات بیمه + بیمه کوثر + نمایندگی عباس زارع 5947

درباره a.zare5947

این مطالب را نیز ببینید!

شرایط بیمه های باربری شرکت بیمه کوثر + نمایندگی زارع 5947

شرایط بیمه های باربری شرکت بیمه کوثر

شرایط بیمه های باربری شرکت بیمه کوثر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *